Koga ja to imitiram?

Komunikacija je najbolji način da izrazimo sebe, čujemo druge i postignemo ono što želimo. Ipak, neretko nismo svesni načina na koji kominiciramo, svojih gestova, ponavljanja istih pokreta, tona glasa ili raspoloženja sagovornika, posebno kad se nalazimo u dubokom razgovoru sa njima. U nekom trenutku, začuđeno primećujemo kako se ,,kunemo“, nešto komentarišemo kroz psovke ili se previše telesno angažujemo prilikom objašnjavanja, iako tome nismo skloni. Ako smo ispit spremali sa kolegom  možemo sebe ,,uhvatiti“ da na ispitu odgovaramo gotovo identično kao on.

Još kao deca ponavljali smo pokrete, reči, gestove, osmeh i mnogo drugih ponašanja koje smo videli od roditelja ili onih koji su brinuli o nama. Na taj način smo usvajali nove oblike ponašanja, a neke od njih smo zadržali i danas. U psihologiji je ovakav oblik učenja poznat kao učenje po modelu. Nešto kasnije, ponavljali smo tuđe pokrete zato što nas je to zabavljalo. Društvo željno igre pronašlo bi ,,žrtvu“ iza koje bi formiralo red i potom što vernije ponavljalo njene pokrete sve dok ne bi bilo razotkriveno, a neretko i iskritikovano. U adolescenciji smo imitirali poznate ličnosti ili omiljene glumce i na taj način odmeravali svoje umeće da nasmejemo i zabavimo.

Međutim, vrlo često prilikom razgovora sa drugim ljudima imitiramo neke njihove pokrete, reči, akcenat, mimiku ili položaj tela, a da toga nismo svesni. Ova zanimljiva pojava se u socijalnoj psihologiji naziva kameleon efekat. Poput kameleona mi se prilagođavamo našoj okolini, jer nam to pomaže da budemo prihvaćeniji i sigurniji u socijalnom okruženju. Takođe, na ovaj način nesvesno pokazujemo želju da se drugima dopadnemo kako bi imali pozitivna osećanja prema nama i/ili da se sa njima dobro slažemo. Kada smo u društvu, ova prirodna tedencija je prisutna sve vreme i mi je neznajući koristimo više ili manje u zavisnosti od naše potrebe. Zanimljivo je da sada sa više pažnje možete posmatrati svoje sagovornike i bolje uočiti ovaj efekat kod njih. Verujem da ćete doći do interesantnih uvida.

Kako bi se bolje uspoznali sa ovim fenomenom, psiholozi su želeli da odgovore na pitanja da li ljudi koji su skloni da se prilagođavaju drugima češće koriste kameleon efekat, da li automatski imitiramo druge, čak i strance i da li imitiranje pojačava dopadanje. Ispitivanjem su pokazali da su ljudi zaista skloni da imitiraju druge (osmehivanje, dodirivanje lica, pomeranje stopala), čak i kada je reč o strancu koji sa njima razgovara. Takođe, ispitanici koji su iskusili kameleon efekat od strane istraživača koji je imitirao njihove pokrete ocenili su razgovor sa njim kao mnogo ugodniji od onih koji to nisu iskusili. Na kraju, pokazali su da ljudi koji se lakše prilagođavaju drugima češće koriste kameleon efekat.

Bilo da su negde saznali za ovu pojavu ili su je intuitivno naslućivali, mnogi trgovci na ovaj način ,,manipulišu“ nama. Verujem da se svima bar jednom desilo da nam je trgovac prodao nešto što ne želimo ili nam nije potrebno. Kad pokušamo da analiziramo na koji način smo obmanjeni i kako smo to dozvolili često ćemo doći do nečega poput: ,,Pa, nekako je bio prijatan“ ili ,,Kako da je odbijem kad je bila fina prema meni?!“ Možda ćemo tako uspeti da objasnimo naš nepromišljen postupak i nepovratno izgubljen novac, ali u nama ostaje onaj loš osećaj sa kojim ne znamo šta da radimo ili kako da ga se oslobodimo, a koji najčešće prepoznajemo kao ,,kao da smo prevareni“.

Kada bismo svesno počeli povećavati našu mimiku i imitiranje drugih možda bismo imali više uspeha u kontaktu sa šefom, radnim kolegama i potencijalnim partnerima. Ipak, ključni deo efekta kameleona je da smo nesvesni toga kako i kada da ga koristimo. Njegovom svesnom primenom možemo očekivati da ćemo kod sagovornika izazvati različite reakcije, neretko neželjene i ugrožavajuće za našu komunikaciju. Kada shvati da je neuspešno imitiramo, veće su šanse da osoba sa kojom razgovaramo oseti nelagodnost i želju da što pre prekine kontakt. Stoga, pustimo da u nama neometano deluje ovaj prirodni fenomen, a samo ponekad svesno posegnemo za njim. Lepota je u meri i prilagođavanju.

Za radoznale: Chartrand, T.L. & Bargh, J.A. (1999). The Chameleon Effect: The Perception-Behavior Link and Social Interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 76(6):893-910

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.