Psihoterapija

Na početku smo dve nepoznate osobe koje sede jedna preko puta druge. Tako započinje naš proces upoznavanja i istraživanja.

Koučing

Za mene koučing predstavlja B – jasan put od A – ono gde si sada do C – ono gde želiš da budeš.  Taj put prolazimo zajedno, tvojim tempom.

Edukacije

U proteklih deset godina do danas realizovala sam desetine biznis treninga i preko 70 psiholoških radionica za decu, mlade i odrasle.