Za mene koučing predstavlja B – jasan put od A- ono gde si sada do C- ono gde želiš da budeš.  Taj put se odvija u partnerskom odnosu između klijenta i kouča. Osmišljen je sa ciljem da pomogne klijentu da kreira personalizovanog akcionog plana, fokusira se na svoje ciljeve i istraži opcije koje su mu na raspolaganju.

Kouč ne pokazuje klijentu put kojim treba da ide, već mu pomaže da samostalno otkrije koji je to put, zato što kouč uvek na umu ima osnovne principe koučinga:

 1. Klijenti su, generalno, mentalno zdravi i ne pate od mentalnih problema koji umanjuju njihovu sposobnost da postignu svoje ciljeve.
 2. Klijenti nisu pasivni, već su kreativni i aktivni u usvajanju znanja i novih iskustava.
 3. Klijenti su sposobni da naprave promenu u svom razmišljanju, sistemu verovanja, ponašanju i imaju potencijal za razvoj.

U svom radu pored koučing tehnika i alata često koristim metafore, analogije i priče. Ako više voliš drugačiji način rada možda ti moj stil neće odgovarati.

U svom radu koristim Organizacijski Kognitivno-bihejvioralni koučnig (OCBC), za koji sam i sertifikovana. Ukupan broj susreta može da varira od 5 do 8 u zavisnosti od teme + 1 gratis susret. Trajanje susreta je pedeset minuta.

Susreti se održavaju jednom u dve-tri sedmice, između kojih klijent dobija zadatke za vežbu koje su prilagođene njemu i temi kojoj obrađujemo. Na ovaj način klijent može odmah da primeni u praksi ono o čemu smo razgovarali.

Teme na kojima možemo da radimo su:

 • Upravljanje stresom
 • Prokrastinacija
 • Komunikacija i povratna informacija
 • Balans poslovnog i privatnog
 • Postavljanje ciljeva
 • Javni nastup
 • Smomotivacija
 • Liderstvo
 • Razvoj ličnih kapaciteta
 • Emocionalna inteligencija (samosvesnost, samoregulacija, motivacija, empatija, socijalne veštine).