Na početku smo dve nepoznate osobe koje sede jedna preko puta druge. Tako započinje naš proces upoznavanja i istraživanja, a završava se sa ostvarenim ciljevima koje smo definisali na tom prvom susretu.   

Broj susreta varira od uzrasta osobe, kao i vrste i težine trajanja tegoba. Ukoliko se sa psihoterapijom krene u ranoj fazi razvoja problema broj susreta se smanjuje.

Jedan susret traje sat vremena. Susrete možemo da realizujemo uživo u Novom Sadu ili online. Ukoliko susrete održavamo online važno je da imate prostoriju u kojoj možete slobodno da govorite, bez prikidanja u toku razgovora ili mogućnosti da neko čuje ono o čemu pričate.

U svom radu najviše koristim Geštalt psihoterapiju, ali i tehnike iz drugih psihoterapijskih modaliteta koje su mi poznate zahvaljujući edukacijama koje sam pohađala (REBT, TA, KBT, ACT). Naviše iskustva imam sa sledećim temama:

 • Anksioznost
 • Nemotivisanost
 • Porodične relacije i odnosi
 • Odlaganje (prokrastinacija)
 • Zastoj u životu i karijeri
 • Problemi u komunikaciji
 • Depresivno raspoloženje
 • Upravljanje stresom
 • Autentičnost
 • Problemi u partnerskim relacijama
 • Teškoće u prilagođavanju na značajne životne promene (odvajanje, emocionalni gubitak-tugovanje, problemi na poslu, promena mesta boravka…).

Napomena: Ne bavim se dečijom psihoterapijom, problemima zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, psihološkom podrškom prilikom abortusa, niti psihotičnim poremećajima.

Cena po susretu je 25€. Trajanje susreta (uživo i online) je 1h.

Kada bi drvo razmišljalo kao čovek poraslo bi svega 3m (umesto 30m).

Svojim klijentima pomažem da porastu za koji metar i više i dublje.