Ljubavni konflikti

Bilo da smo u vezi, braku ili smo trenutno sami lako se možemo setiti trenutaka i razloga kada smo i zašto dolazili u konflikt sa svojim partnerima. Možda smo često slušali o tome kako jedan par koji poznajemo veoma retko ulazi u sukobe, drugi par povremeno, dok je trećem konflikt nešto što ,,normalno“ dolazi posle pozdrava. Činjenica je da su oni prisutni u svakom odnosu samo je pitanje da li su u tom zajedničkom loncu biber ili mirođija.

Lako se možemo setiti bar jedne situacije kada smo trebali da se odlučimo za jednu od dve privlačne stvari koje su okupirale našu pažnju. U trenutku kada želimo obe da posedujemo mi ulazimo u ,,borbu“ između argumenata za jednu ili drugu opciju, tj. u jedan oblik unutrašnjeg konflikta. Isto se dešava i kada se nalazimo između dve loše ili nepovoljne prilike i kada trebamo ,,od dva zla izabrati manje“. Ovo su jednostavniji primeri unutrašnjih konflikata koje imamo sami sa sobom, a mnogo je veći broj onih koje imamo sa osobama sa kojima smo u ljubavnom, prijateljskom, poslovnom ili nekom drugom odnosu.

Harmonija, mir i dobro funkcionisanje su nešto čemu svi težimo u odnosima sa našim partnerima. Ono što čini vezu stabilnom i vrednom jesu i razumevanje, nežnost i ljubav sa kojima partneri podržavaju jedno drugo. Međutim, ako smo primetili da u našoj vezi nedostaju konflikti to bi trebalo da nam bude prvi znak da nešto nije kako treba. Možda će ovo zvučati neobično, ali istina je da nedostatak konstruktivnih konflikata u vezi može biti pokazatelj da nešto nije u redu. U većini slučajava to znači da smo skloni da prećutimo dosta toga što bismo hteli da kažemo ili to kažemo blaže nego što bismo želeli, a ponekad se i fizički udaljimo od partnera ,,dok se ne smirimo“. Na ovaj način prvo gušimo sebe tako što gutamo i trpimo neispoljeno nezadovoljstvo, a potom i oduzimamo našoj vezi mogućnost da se razvija i napreduje, jer ,,ubijamo“ život i energiju u njoj.

Nasuprot parovima koji ne ulaze lako u konfrontaciju i zauzimanje za sebe čak i kad je to neophodno, drugi parovi ,,neguju“ konflikte kao da su oni ,,pravi recept“ za opstanak veze. Ovim parovima svakodnevni konflikti predstavljaju ponekad i jedini način uzajamne komunikacije. Ako ostanu dugo prisutni među partnerima česti konflikti ostavljaju ožiljke koji ne zaceljuju već se još više produbljuju. Stoga, partneri pronalaze vrlo suptilne načine na koje se udaljavaju jedno od drugog praveći distancu između sebe – poput nevidljivog zida, a sve sa ciljem da se zaštite od (samo)povređivanja. Par tako žrtvuje svoju intimnost i poverenje, a pošto su ih nekada godinama stvarali ostaju da funkcionišu zajedno, ali više kao dve odvojene individue. Ovakvo bivanje u vezi posle izvesnog vremena gotovo neizostavno vodi trajnom prekidu odnosa ili razvodu braka.

Prava doza konflikata u ljubavnom odnosu je negde između potpunog slaganja gotovo u svemu i konstantnog sukoba i napadanja kako bi se zadobila ,,pobednička“ pozicija. Ovo pre svega podrazumeva postojanje uzajamnog poštovanja i poverenja kao osnove koja omogućava otvorenu, direktnu i iskrenu komunikaciju. Takođe, važno je da jasno pratimo sebe u tome šta nam je potrebno i šta želimo od naše veze, budemo svesni onoga što nam nedostaje i sa čime nismo zadovoljni kako bismo to mogli da saopštimo partneru/ki. Kada smo u prosecu suprostavljanja neretko dajemo sebi ,,dozvolu“ koja liči na ,,izduvni ventil“, pa našem partneru/ki kažemo sve što nam padne na pamet, ne biramo reči ili se pozivamo na neka zajednička iskustva iz prošlosti sa ciljem da povredimo ili da ,,dokažemo“ kako smo u pravu. Nasuprot tome, umeće konstruktivnog sukobljavanja podrazumeva da biramo reči sa kojima izražavamo svoje neslaganje, ukazujemo na konkretnu situaciju i koliko je moguće biramo adekvatno vreme da to saopštimo.

Odnos koji dvoje ljudi gradi najlakše se može upropastiti lošom komunikacijom. Stoga, umesto da bežimo od konstruktivnih razgovora ili sukobljavanja potrebno je da ih prigrlimo kao učitelje koji će nam pomoći da se naša veza razvija, obnavlja i raste.  Drveće koje se nalazi na mestu gde sa svih strana duvaju vetrovi ima dublje korenje, jače stablo i raskošnu krošnju. U suprotnom ne bi uspelo da opstane na tom području. Gotovo je isto i sa našim vezama samo što za razliku od nepredvidivog vetra, mi znamo kada nam je potreban razgovor sa partnerom i imamo razumevanje ukoliko naš partner želi to isto. Zašto da to ne iskoristimo?!

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.